ATLAS ĆWICZEŃ (PONAD 30 NAGRAŃ WIDEO)

ZESTAW NAGRAŃ WIDEO Z DOKŁADNYM OPISEM ĆWICZEŃ ORAZ OMÓWIENIEM POPRAWNEJ TECHNIKI.
GOTOWE PLANY TRENINGOWE ORAZ OMÓWIENIE METOD TRENINGOWYCH.